นิวซีแลนด์บุดดิสต์เคานซิล (New Zealand Buddhist Council)

สนับสนุน การแบ่งปันข้อมูล, วามเคารพในการทำงานร่วมกันและมิตรภาพในชุมชนชาวพุทธในประเทศนิวซีแลนด์

การจัดตั้ง นิวซีแลนด์บุดดิสต์เคานซิล (NZBC) เริ่มต้นขึ้นด้วยกลุ่มชาวพุทธ ๑๔ กลุ่มในเมืองโอ๊คแลนด์ มีการประชุมร่วมกันในเดือนกรกฎาคมปี ๒๕๕๐ และมีความปรารถนาที่จะแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกันในประเด็นที่ความห่วงใยสอดคล้องกันร่วมไปถึงการดูแลชุมชนชาวพุทธในวงกว้าง

วิสัยทัศน์ของเรา

  • ร่วมกันทำงานให้เป็นชุมชนธรรมะเพื่อประโยชน์ของทุกคน

ภารกิจของเรา

  • สนับสนุนองค์กรสมาชิกของเราในปัญหาและประเด็นที่พบบ่อย
  • ส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติตามธรรมะ ร่วมกับสมาชิกของเรา
  • พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายในชุมชนชาวพุทธที่มีใน Aotearoa ให้กลุ่มต่างศาสนา, สื่อมวลชน, รัฐบาลและประชาชนทั่วไป

เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร หรือ ถ้าคุณมีข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อที่ Contact Us