Hội Đồng Phật Giáo Niu Di Lân (Tân Tây Lan)

Việc thành lập Hội Đồng Phật Giáo Niu Di Lân được đề xướng trong một buổi họp gồm 14 nhóm Phật Giáo tại Auckland trong tháng 7 năm 2007. Đây là do sự đúc kết một ý muốn chung nhằm chia sẻ thông tin và hợp tác trong những vấn đề có quan tâm chung cho toàn thể cộng đồng. Thể theo hiến chương của chúng tôi, Hội Đồng Phật Giáo nhắm mục đích:

  • Xây dựng những mốiliên hệ tôn kính giữa những cộng đồng Phật giáo, và giữa những cộng đồng Phật giáo với những cộng đồng khác để đưa đến một nước Niu Di Lân hài hòa và yên bình.
  • Chia sẻ thông tin và xây dựng những hệ thống làm việc
  • Cùng nhau hợp tác trong những vấn đề chung
  • Củng cố cộng đồng Phật giáo tại Niu Di Lân
  • Đối thoại với chính phủ và những cơ quan lập pháp khác khi chính sách của họ có ảnh hưởng đến cộng đồng Phật giáo
  • Đại diện cho quan điểm Phật giáo trong những diễn đàn công cộng khi thấy thích hợp
  • Hợp tác với những cộng đồng tôn giáo khác để nuôi dưỡngsự hiểu biết chung và cổ động hòa bình
  • Tham gia vào những hoạt động khác phù hợp với những mục tiêu kể trên

Nếu bạn muốn biết chúng tôi có giúp bạn được gì không, hay bạn có ý kiến gì, xin bạn liên hệ với chúng tôi.