สนับสนุน การใช้ข้อมูล ความเคารพการทำงานร่วมกันและมิตรภาพในชุมชนชาวพุทธในประเทศนิวซีแลนด์

การก่อตัวของพุทธสภานิวซีแลนด์ (NZBC) ริเริ่มขึ้นหลังจากการประชุมของกลุ่มชาวพุทธสิบสี่กลุ่มในเมืองอ๊อคแลนด์เมื่อ เดือนกรกฎาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐(ค.ศ. 2007) สมาชิกทั้งสิบสี่กลุ่มได้แสดงความปรารถนาที่จะแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกันในภาระกิจและความเอื้ออาทรต่อพุทธศาสนิกชนกลุ่มอื่นๆในวงกว้าง เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบบัญญัติของสภาชาวพุทธที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ:

  • สร้างความสัมพันธ์และความเคารพระหว่างชุมชนชาวพุทธและพุทธสาสนิกชนและชุมชนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในประเทศนิซีแลนด์นิวซีแลนด์
  • แบ่งปันข้อมูลและสร้างเครือข่าย
  • ร่วมกันทำงานในภาระกิจสำคัญที่พบบ่อยครั้งและคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น
  • เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธมากขึ้นในประเทศนิวซีแลนด์
  • ส่งเสริม และ ให้ความร่วมมือ ชี้แนะ ต่อรัฐบาล, รัฐวิสาหชนและหน่วยงานอื่นๆตามกฎหมาย โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลมีนโยบายและการปฏิบัติ ที่อาจมีผลกระทบต่อพุทธศาสนิกชน
  • เป็นตัวแทนมุมมองของพุทธศาสนาในโลกอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสม
  • การทำงานร่วมกันกับชุมชนในศาสนาอื่นๆ เพื่อที่จะรักษาความเข้าใจและส่งเสริมสันติภาพร่วมกัน
  • ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ ให้กลมกลืนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร หรือ ถ้าคุณมีข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อที่ Contact Us