නවසීලන්ත බෞද්ධ කවුන්සිලය

ඕක්ලන්ඩ් නුවර ක්‍රියාත්මක වන බෞද්ධ සංගම් දහ හතරක සාමාජික සාමාජිකාවන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් 2007 ජූලි මස පැවති රැස්වීමේදී බෞද්ධ කවුන්සිලය ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්නා ලදි.
මෙහි මූලික අරමුණ වූයේ පොදුවේ සියලු බෞද්ධ කණ්ඩායම මුහුණ දෙන ගැටළු සහ අභියෝගවලට සාමූහිකව පිළියම් සෙවීමය. මෙම නවසීලන්ත බෞද්ධ කවුන්සිලය මගින් සම්මත කර ගන්නා ලද ව්‍යවස්ථාවෙහි මූලික අරමුණ වන්නේ:

  • මිත්‍රශීලි හා සාමකාමී නවසීලන්තයක් උදෙසා බෞද්ධ මෙන්ම අනෙකුත් ප්‍රජාවන් අතර සහයෝගාත්මක සබඳතාවයක් ගොඩ නැංවීම
  • අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් තොරතුරු බෙදාහදා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රමවේදයන් සැකසීම
  • පොදු අපහසුතා සහ ගැටළු නිරාකරණය සඳහා සාමූහිකව ක්‍රියා කිරීම
  • නවසීලන්තය තුල වෙසෙන සමස්ථ බෞද්ධ ප්‍රජාව ශක්තිමත් කිරීම
  • රජය සහ වෙනත් ව්‍යස්ථාපිත ආයතනවල ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියාකාරකම් මගින් බෞද්ධ ජනතාවට සිදුවන අපහසුතාවයන් මගහරවා ගැනීම සඳහා එම ආයතන සමඟ සුහදව කටයුතු කිරීම
  • අදාල අවස්ථාවලදී බොදු අදහස් සහ ප්‍රතිපත්ති ඉදිරිපත් කිරීම
  • අන්‍ය ආගමික ප්‍රජාවන් සමඟ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයෙන් සහ සහජීවනයෙන් කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම
  • ඉහත අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා අදාලවන පරිදි කටයුතු කිරීම

ඔබට‍ මේ පිළිබද උදව් අවශ්‍ය නම් හෝ අදහස් තිබේනම් කරුනාකර අප අමතන්න. Contact us